OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Liceum na rok szkolny 2024/25. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w pełni świadome. Zostałem/am* poinformowany/a*, że brak mojej zgody będzie równoznaczny z tym, iż kandydat nie będzie mógł uczestniczyć w procesie rekrutacji.

Zostałem/am* także poinformowany/a*, o prawie do wycofania swojej zgody w każdej chwili poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia drogą e-mailową na adres: iod@pja.edu.pl lub złożenie go za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, albo osobistego dostarczenia do Inspektora Ochrony Danych w PJATK, bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

Rejestracja w systemie rekrutacji online oznacza, że zapoznałem/am* się z treścią klauzuli informacyjnej; oświadczam, że jej zapisy są dla mnie zrozumiałe a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

REJESTRACJA LOGOWANIE