NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN
Informacje dotyczące egzaminu:

(1) Opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.

(2) Po złożeniu formularza zgłoszenia na stronie internetowej organizatora testu (PJATK) nie można zmienić wybranego poziomu testu.

(3) W dniu egzaminu:

* Podczas trwania egzaminu należy mieć przy sobie jedynie:
- zaświadczenie rejestracyjne (dostępne w zakładce "Egzaminy"),
- przybory do pisania (ołówek o średniej miękkości - nr 2 lub HB - i gumkę do ścierania),
- dokument tożsamości ze zdjęciem, np. dowód osobisty, legitymacja, paszport. W przypadku braku dokumentu ze zdjęciem udział w egzaminie jest niemożliwy.

* Podczas wypełniania karty odpowiedzi w czasie egzaminu należy wyraźnie wpisać swoje imię i nazwisko drukowanymi literami, korzystając z 26 liter alfabetu używanego w języku angielskim. Znaki diakrytyczne (np. ą, ę, ó, ź, ż, ś, ć, ł) należy zastąpić ich odpowiednikami bez kresek. Proszę o zostawianie pustej kratki pomiędzy pierwszym i drugim imieniem oraz nazwiskiem. Najpierw wpisujemy pierwsze imię, potem drugie imię i nazwisko, w kolejności zwykle używanej przez Państwa.

* U osób wymienionych poniżej nastąpi unieważnienie wyników egzaminu, a wyniki testu nie zostaną przesłane:
(a) Egzaminowany, którego telefon komórkowy albo zegarek zadzwoni lub będzie wibrował - dlatego przed egzaminem należy wyłączyć telefony;
(b) Egzaminowany, który przekazuje innym odpowiedzi, uzyskuje odpowiedzi od innych, używa słownika, podręcznika, materiałów źródłowych, ściągawek, telefonu komórkowego, zegarka lub zapisuje odpowiedzi z wyprzedzeniem na stoliku lub przyborach do pisania;
(c) Egzaminowany, który bierze udział w teście za kogoś innego lub poprosił kogoś o napisanie egzaminu w swoim imieniu. Dotyczy to również egzaminowanego, którego tożsamości nie można potwierdzić ze względu na korzystanie z fałszywego dowodu tożsamości;
(d) Egzaminowany, który nie stosuje się do poleceń egzaminatora;
(e) Egzaminowany, który wynosi arkusze egzaminacyjne poza miejsce testu, kopiuje lub nagrywa treść egzaminu;
(f) Egzaminowany, który przeszkadza pozostałym uczestnikom w inny sposób;
(g) Egzaminowany, który korzysta z Internetu lub innych sposobów komunikacji i rozpowszechnia zawartość arkusza egzaminacyjnego, podaje odpowiedzi, treść egzaminu z rozumienia ze słuchu;
(h) Egzaminowany, który pomaga osobie popełniającej wykroczenie (b), (c), (e), (f) lub (g).

(4) Zaliczenie lub brak zaliczenia.
Aby zdać egzamin, należy spełnić oba poniższe kryteria:
1) całkowity wynik musi wynosić lub przekroczyć liczbę punktów zaliczających (całkowitą liczbę punktów),
2) wynik dla każdej z części egzaminu musi wynosić lub przekroczyć liczbę punktów zaliczających daną część egzaminu (kryterium cząstkowe).
Jeżeli liczba punktów dla jednej z przeliczanych części jest niższa od kryterium cząstkowego, egzaminowany nie zdaje niezależnie od tego, jaką całkowitą liczbę punktów zdobył. W przypadku gdyby egzaminowany nie uczestniczył w którejkolwiek części egzaminu, nie uzyskuje żadnej punktacji za całość testu, także za części, w których brał udział. Taki egzaminowany nie zalicza testu.

(5) Zawiadomienie o wynikach egzaminu lipcowego 2022 r. 
Pod koniec sierpnia 2022 r. wyniki można sprawdzić na stronie http://www.jlpt.jp/e/guideline/results_online.html. Aby się zalogować, należy podać numer rejestracyjny oraz indywidualne ośmiocyfrowe hasło. Dane te są dostępne na Państwa koncie w zakładce "Egzaminy".
W drugiej połowie października 2022 r. egzaminowani otrzymają od organizatora testu (PJATK) listownie informacje o zdobytej punktacji. Osoby, które zdały wszystkie części egzaminu, dostaną także certyfikat znajomości języka japońskiego.

(6) Wydanie duplikatu certyfikatu i raportu o wynikach.
Ponowne wysłanie certyfikatu i/lub raportu o wynikach jest możliwe w następujących przypadkach:
- wystąpienie błędu drukarskiego, np. w imieniu czy dacie urodzenia,
- otrzymanie przesyłki w uszkodzonym stanie,
- nieotrzymanie przesyłki do końca listopada 2022 r.
W takich wypadkach prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://www.jlpt.jp/e/certificate/other.html - wymagane jest m.in. załączenie skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika.
Błędy w druku należy zgłaszać nie później niż w ciągu roku od daty wystawienia dokumentu. Certyfikaty i raporty zawierające błędy zostaną poprawione i wydane ponownie przez Fundację Japońską.Strona główna  |  Regulamin zapisów  |  Terminy  |  Kontakt  |  Ważne informacje  |  Instrukcja dla osób z niepełnosprawnością  |  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  |  Powerd by spryCore