NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN

Informacje przydatne w dniu egzaminu


Co należy przynieść:

 1. Dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, legitymacja, paszport itp. 

  • Numer dokumentu musi być ten sam, co podany na zaświadczeniu rejestracyjnym i na koncie uczestnika.

  • W przypadku braku dokumentu ze zdjęciem udział w egzaminie jest niemożliwy.

 2. Zaświadczenie rejestracyjne – dokument jest dostępny na koncie uczestnika w zakładce Egzaminy

  • Zaświadczenie należy wydrukować – proszę zwrócić uwagę, czy na zaświadczeniu widnieje bieżąca data egzaminu i czy podane dane osobowe (np. numer dokumentu) są poprawne i aktualne. 

  • Jeśli zapisany uczestnik zapomni o przyniesieniu zaświadczenia, może w dniu egzaminu ubiegać się o wydanie zapasowego zaświadczenia w pokoju komisji lub u egzaminatora. 

  • Zabronione jest pisanie po zaświadczeniu, robienie na nim notatek itp.

 3. Przybory do pisania 

  • Ołówek o średniej miękkości – nr 2 lub HB. 

  • Gumka do ścierania

  • Nie wolno używać długopisów.

 

Harmonogram:

Dla poziomów N1 i N2 egzamin będzie podzielony na dwie części:

(1) Znajomość języka (słownictwo/gramatyka) i Rozumienie czytanego tekstu;

(2) Rozumienie ze słuchu.

 

Dla poziomów N3, N4 i N5 egzamin będzie podzielony na trzy części:

(1) Znajomość języka (słownictwo);

(2) Znajomość języka (gramatyka) i Rozumienie czytanego tekstu;

(3) Rozumienie ze słuchu.

 

Poziom Zbiórka uczestników Znajomość języka (słownictwo/gramatyka), Rozumienie czytanego tekstu Rozumienie ze słuchu
N1 12:00 12:30 – 14:20
(110 minut)
15:00 – 15:55
(55 minut)
N2 12:00 12:30 – 14:15
(105 minut)
15:00 – 15:50
(50 minut)
Poziom Zbiórka uczestników Znajomość języka (słownictwo) Znajomość języka (gramatyka), Rozumienie czytanego tekstu Rozumienie ze słuchu
N3 12:00 12:30 – 13:00
(30 minut)
13:20 – 14:30
(70 minut)
15:00 – 15:40
(40 minut)
N4 12:00 12:30 – 12:55
(25 minut)
13:20 – 14:15
(55 minut)
15:00 – 15:35
(35 minut)
N5 12:00 12:30 – 12:50
(20 minut)
13:20 – 14:00
(40 minut)
15:00 – 15:30
(30 minut)

W czasie części „Rozumienie ze słuchu” osoby spóźnione nie będą wpuszczane do sali. W przypadku pozostałych części egzaminu dozwolone jest wejście do sali nie później niż 10 minut od rozpoczęcia.

 

Arkusz odpowiedzi

Podczas wypełniania karty odpowiedzi w czasie egzaminu należy wyraźnie wpisać swoje imię i nazwisko DRUKOWANYMI literami, korzystając z 26 liter alfabetu używanego w języku angielskim. Znaki diakrytyczne (np. ą, ę, ó, ź, ż, ś, ć, ł) należy zastąpić ich odpowiednikami bez kresek. Prosimy o pozostawienie pustej kratki pomiędzy imieniem oraz nazwiskiem. Najpierw wpisujemy pierwsze imię, następnie drugie imię (jeśli jest przez Państwa używane) i na końcu nazwisko.

Na arkuszu należy również wpisać 5 ostatnich cyfr numeru rejestracyjnego i zaczernić odpowiednie kółeczka odpowiadające tym liczbom. Wymagane jest również wpisanie daty urodzenia (w kolejności: rok – miesiąc – dzień). 

 

Wykroczenia

U osób wymienionych poniżej nastąpi unieważnienie wyników egzaminu, a wyniki testu nie zostaną przesłane:

(a) Egzaminowany, którego telefon komórkowy albo zegarek zadzwoni lub będzie wibrował  dlatego przed egzaminem należy wyłączyć telefony i zegarki;

(b) Egzaminowany, który przekazuje innym odpowiedzi, uzyskuje odpowiedzi od innych, używa słownika, podręcznika, materiałów źródłowych, ściągawek, telefonu komórkowego, zegarka lub zapisuje odpowiedzi z wyprzedzeniem na stoliku lub przyborach do pisania;

(c) Egzaminowany, który bierze udział w teście za kogoś innego lub poprosił kogoś o napisanie egzaminu w swoim imieniu. Dotyczy to również egzaminowanego, którego tożsamości nie można potwierdzić ze względu na korzystanie z fałszywego dowodu tożsamości;

(d) Egzaminowany, który nie stosuje się do poleceń egzaminatora;

(e) Egzaminowany, który wynosi arkusze egzaminacyjne poza miejsce testu, kopiuje lub nagrywa treść egzaminu;

(f) Egzaminowany, który przeszkadza pozostałym uczestnikom w inny sposób;

(g) Egzaminowany, który korzysta z Internetu lub innych sposobów komunikacji i rozpowszechnia zawartość arkusza egzaminacyjnego, podaje odpowiedzi, treść egzaminu z rozumienia ze słuchu;

(h) Egzaminowany, który pomaga osobie popełniającej wykroczenie (b), (c), (e), (f) lub (g).Strona główna  |  Regulamin  |  Jak się zapisać  |  Kontakt  |  W dniu egzaminu  |  Instrukcja dla osób z niepełnosprawnością  |  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  |  Wyniki i certyfikaty  |  Powerd by spryCore