NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN

Informacje dodatkowe odnośnie egzaminu

(1) Opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.

(2) Po złożeniu formularza zgłoszenia na stronie internetowej organizatora testu (PJATK) nie można zmienić miejsca zdawania egzaminu ani wybranego poziomu testu.

(3) Dzień egzaminu.
Podczas trwania egzaminu należy mieć przy sobie jedynie Zaświadczenie rejestracyjne, przybory do pisania (ołówki o średniej miękkości <Nr 2 lub HB>, gumkę do ścierania) i dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport.
Brak dokumentu ze zdjęciem uniemożliwia wzięcie udziału w egzaminie.

Imię i nazwisko.
Podczas wypełniania karty odpowiedzi w czasie egzaminu należy wyraźnie wpisać swoje imię i nazwisko drukowanymi literami, korzystając z 26 liter alfabetu używanego w języku angielskim. Znaki diakrytyczne (np. ą, ę, ó, ź, ż, ś, ć, ł itd.) należy zastąpić ich odpowiednikami bez kresek. Proszę o zostawianie pustej kratki pomiędzy pierwszym i drugim imieniem oraz nazwiskiem. Najpierw wpisujemy pierwsze imię, potem drugie imię i nazwisko, w kolejności zwykle używanej przez Państwa.

W następujących przypadkach nastąpi unieważnienie wyników egzaminu, a wyniki testu nie zostaną przesłane:
(a) Egzaminowany, którego telefon komórkowy, zegarek z budzikiem zadzwoni lub będzie wibrował (należy wyłączyć telefony; aby ustrzec się przed zapomnianym alarmem najlepiej wyjąć z telefonu baterię);
(b) Egzaminowany, który przekazuje innym odpowiedzi, uzyskuje odpowiedzi od innych, używa słownika, podręcznika, materiałów źródłowych, ściągawek, telefonu komórkowego lub zapisuje odpowiedzi z wyprzedzeniem na stoliku lub przyborach do pisania;
(c) Egzaminowany, który bierze udział w teście za kogoś innego lub poprosił kogoś o napisanie egzaminu w swoim imieniu. Dotyczy to również egzaminowanego, którego tożsamości nie można potwierdzić ze względu na korzystanie z fałszywego dowodu tożsamości;
(d) Egzaminowany, który nie stosuje się do poleceń egzaminatora;
(e) Egzaminowany, który wynosi arkusze egzaminacyjne poza miejsce testu, kopiuje lub nagrywa treść egzaminu;
(f) Egzaminowany, który przeszkadza pozostałym uczestnikom w inny sposób;
(g) Egzaminowany, który korzystając z Internetu lub innych sposobów komunikacji rozpowszechnia zawartość arkusza egzaminacyjnego, podaje odpowiedzi, treść egzaminu z rozumienia ze słuchu;
(h) Egzaminowany, który pomaga osobie popełniającej wykroczenie (b), (c), (e), (f) lub (g).

(4) Zaliczenie lub brak zaliczenia.
Aby zdać egzamin (1) całkowity wynik musi wynosić lub przekroczyć liczbę punktów zaliczających (całkowitą liczbę punktów) oraz (2) wynik dla każdej z części egzaminu musi wynosić lub przekroczyć liczbę punktów zaliczających daną część egzaminu (kryterium cząstkowe). Jeżeli liczba punktów dla jednej z przeliczanych części jest niższa od kryterium cząstkowego, egzaminowany nie zdaje niezależnie od tego jaką całkowitą liczbę punktów zdobył. Poza tym, w przypadku gdyby egzaminowany nie uczestniczył w którejkolwiek części egzaminu, nie uzyskuje żadnej punktacji za całość testu, także za części, w których brał udział. Egzaminowany nie zalicza testu.

(5) Zawiadomienie o wynikach egzaminu lipcowego 2018. 
Pod koniec września 2018 r. egzaminowani otrzymają od organizatora testu (PJATK) listownie informacje o zdobytej punktacji. Osoby, które zdały wszystkie części egzaminu, dostaną także certyfikat znajomości języka japońskiego. W przypadku, gdyby do listopada 2018 r. nie uzyskali Państwo informacji o wynikach, prosimy o kontakt z organizatorem testu (PJATK).
W sprawie dodatkowych informacji dotyczących zawiadomień o wynikach egzaminu prosimy kontaktować się z instytucją, w której zdawali Państwo test (PJATK), a nie z The Japan Foundation. Ani The Japan Foundation, ani organizator nie odpowiada na zapytania dotyczące punktacji.
Wszystkie certyfikaty oraz raporty o liczbie zdobytych punktów zawierające błędy drukarskie (np. w nazwisku, dacie urodzenia) będą poprawione i ponownie wydane przez The Japan Foundation. Błędy takie należy zgłaszać nie później, niż w ciągu roku od daty wystawienia dokumentu. Egzaminowany powinien skontaktować się z organizatorem testu (PJATK) lub The Japan Foundation Center for Japanese-Language Testing i przedstawić dokument tożsamości np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. (W przypadkach innych niż opisane powyżej, The Japan Foundation nie wydaje ponownie certyfikatów i raportów o wynikach.)
* Ze względu na ograniczenia techniczne, imiona i nazwiska mogą być zapisane jedynie w alfabecie łacińskim.Strona główna  |  Regulamin zapisów  |  Terminy  |  Kontakt  |  Ważne informacje  |  Informacje dla niepełnosprawnych  |  Powerd by spryCore