NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN
Informacje dotyczące egzaminu:

(1) Opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.

(2) Po złożeniu formularza zgłoszenia na stronie internetowej organizatora testu (PJATK) nie można zmienić wybranego poziomu testu.

(3) W dniu egzaminu:

* Podczas trwania egzaminu należy mieć przy sobie jedynie zaświadczenie rejestracyjne, przybory do pisania (ołówek o średniej miękkości - nr 2 lub HB - i gumkę do ścierania) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, legitymacja, paszport. Brak dokumentu ze zdjęciem uniemożliwia wzięcie udziału w egzaminie.

* Podczas wypełniania karty odpowiedzi w czasie egzaminu należy wyraźnie wpisać swoje imię i nazwisko drukowanymi literami, korzystając z 26 liter alfabetu używanego w języku angielskim. Znaki diakrytyczne (np. ą, ę, ó, ź, ż, ś, ć, ł itd.) należy zastąpić ich odpowiednikami bez kresek. Proszę o zostawianie pustej kratki pomiędzy pierwszym i drugim imieniem oraz nazwiskiem. Najpierw wpisujemy pierwsze imię, potem drugie imię i nazwisko, w kolejności zwykle używanej przez Państwa.

* U osób wymienionych poniżej nastąpi unieważnienie wyników egzaminu, a wyniki testu nie zostaną przesłane:
(a) Egzaminowany, którego telefon komórkowy albo zegarek zadzwoni lub będzie wibrował - dlatego przed egzaminem należy wyłączyć telefony (aby ustrzec się przed zapomnianym alarmem najlepiej wyjąć baterię);
(b) Egzaminowany, który przekazuje innym odpowiedzi, uzyskuje odpowiedzi od innych, używa słownika, podręcznika, materiałów źródłowych, ściągawek, telefonu komórkowego, zegarka lub zapisuje odpowiedzi z wyprzedzeniem na stoliku lub przyborach do pisania;
(c) Egzaminowany, który bierze udział w teście za kogoś innego lub poprosił kogoś o napisanie egzaminu w swoim imieniu. Dotyczy to również egzaminowanego, którego tożsamości nie można potwierdzić ze względu na korzystanie z fałszywego dowodu tożsamości;
(d) Egzaminowany, który nie stosuje się do poleceń egzaminatora;
(e) Egzaminowany, który wynosi arkusze egzaminacyjne poza miejsce testu, kopiuje lub nagrywa treść egzaminu;
(f) Egzaminowany, który przeszkadza pozostałym uczestnikom w inny sposób;
(g) Egzaminowany, który korzystając z Internetu lub innych sposobów komunikacji rozpowszechnia zawartość arkusza egzaminacyjnego, podaje odpowiedzi, treść egzaminu z rozumienia ze słuchu;
(h) Egzaminowany, który pomaga osobie popełniającej wykroczenie (b), (c), (e), (f) lub (g).

(4) Zaliczenie lub brak zaliczenia.
Aby zdać egzamin (1) całkowity wynik musi wynosić lub przekroczyć liczbę punktów zaliczających (całkowitą liczbę punktów) oraz (2) wynik dla każdej z części egzaminu musi wynosić lub przekroczyć liczbę punktów zaliczających daną część egzaminu (kryterium cząstkowe). Jeżeli liczba punktów dla jednej z przeliczanych części jest niższa od kryterium cząstkowego, egzaminowany nie zdaje niezależnie od tego jaką całkowitą liczbę punktów zdobył. W przypadku gdyby egzaminowany nie uczestniczył w którejkolwiek części egzaminu, nie uzyskuje żadnej punktacji za całość testu, także za części, w których brał udział. Egzaminowany nie zalicza testu.

(5) Zawiadomienie o wynikach egzaminu lipcowego 2021 r. 
Na początku października 2021 r. egzaminowani otrzymają od organizatora testu (PJATK) listownie informacje o zdobytej punktacji. Osoby, które zdały wszystkie części egzaminu, dostaną także certyfikat znajomości języka japońskiego.

Gdyby na certyfikatach lub raprotach o wynikach znajdowały się błędy drukarskie (np. w imieniu, dacie urodzenia) - a także w przypadku nieotrzymania przesyłki do listopada 2021 r. (bądź otrzymania jej w uszkodzonym stanie) - prosimy o kontakt: jlpt@pjwstk.edu.pl. Błędy w druku należy zgłaszać nie później niż w ciągu roku od daty wystawienia dokumentu. Egzaminowany powinien skontaktować się mailowo z biurem JLPT i przesłać skan dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja lub prawo jazdy). Certyfikaty i raporty zawierające błędy zostaną poprawione i wydane ponownie przez Fundację Japońską.

(6) W przypadku zagubienia albo nieotrzymania certyfikatu należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie http://www.jlpt.jp/e/certificate/other.htmlStrona główna  |  Regulamin zapisów  |  Terminy  |  Kontakt  |  Ważne informacje  |  Informacje dla niepełnosprawnych  |  Powerd by spryCore