NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN
Regulamin udziału w egzaminie Nihongo Noryoku Shiken:

 

1. Organizator egzaminu

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w egzaminie Nihongo Noryoku Shiken organizowanym przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, zwaną dalej PJATK.
2. Terminy egzaminu

Egzamin odbywa się dwa razy do roku, w pierwszą niedzielę lipca i grudnia. Szczegółowe terminy rejestracji każdorazowo określi Komisja Egzaminacyjna.
3. Uczestnictwo

Przed przystąpieniem do egzaminu Uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem oraz zarejestrować się na stronie portalu. Rejestracja trwa w terminach określonych odrębnym dokumentem.

a. Na stronie jlpt.pjwstk.edu.pl należy założyć konto i wypełnić formularz online zapisując się na odpowiedni poziom egzaminu. Zakładając konto Uczestnik oświadcza o prawdziwości umieszczanych tam danych oraz zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z egzaminem drogą elektroniczną.
b. Każdy Uczestnik może zapisać się tylko na jeden poziom egzaminu w jednym terminie.
c. Po zapisaniu się na odpowiedni poziom egzaminu należy wpłacić 180 zł na konto PJATK:

Bank DnB NORD Polska S.A.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
PL81 2190 0002 3000 0046 2893 0103
SWIFT: MHBFPLPW (dla przelewów zagranicznych)
Tytułem wpłaty należy wpisać „Egzamin JLPT poziom …”, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
d. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie przez organizatora Uczestnik loguje się w systemie i drukuje zaświadczenie rejestracyjne (znajduje się ono w zakładce "Egzaminy").
e. Udział w egzaminie będzie możliwy po okazaniu zaświadczenia rejestracyjnego i zapisanego w systemie dokumentu ze zdjęciem.
4. Wyniki

Organizator wyśle Uczestnikom wyniki egzaminu listem poleconym po otrzymaniu ich od strony japońskiej.
5. Dane osobowe

Uczestnicy egzaminu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora egzaminu danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją egzaminu, w celach związanych z przeprowadzeniem egzaminu. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.


Strona główna  |  Regulamin zapisów  |  Terminy  |  Kontakt  |  Ważne informacje  |  Informacje dla niepełnosprawnych  |  Powerd by spryCore