NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN
Regulamin udziału w egzaminie Nihongo Noryoku Shiken:

 

1. Organizator egzaminu

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w egzaminie Nihongo Noryoku Shiken organizowanym przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, zwaną dalej PJATK.
2. Terminy egzaminu

Egzamin odbywa się dwa razy w roku, w pierwszą niedzielę lipca i grudnia. Szczegółowe terminy rejestracji każdorazowo określi Komisja Egzaminacyjna.
3. Uczestnictwo

Przed przystąpieniem do egzaminu Uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem oraz zarejestrować się na stronie portalu. Rejestracja trwa w terminach określonych odrębnym dokumentem.

a) Na stronie jlpt.pjwstk.edu.pl należy założyć konto i wypełnić formularz online, zapisując się na odpowiedni poziom egzaminu. Zakładając konto Uczestnik oświadcza o prawdziwości umieszczanych tam danych oraz zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z egzaminem drogą elektroniczną.
b) Każdy Uczestnik może zapisać się tylko na jeden poziom egzaminu w jednym terminie.
c) Po zapisaniu się na odpowiedni poziom egzaminu należy wpłacić 200 zł na konto PJATK:

Bank DnB NORD Polska S.A.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
PL81 2190 0002 3000 0046 2893 0103
SWIFT: MHBFPLPW (dla przelewów zagranicznych)
Tytuł wpłaty: Egzamin JLPT poziom N…, imię i nazwisko oraz numer telefonu.
d) Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie przez organizatora Uczestnik loguje się w systemie i drukuje zaświadczenie rejestracyjne (znajduje się ono w zakładce "Egzaminy").
e) Udział w egzaminie będzie możliwy po okazaniu zaświadczenia rejestracyjnego i dokumentu ze zdjęciem (numer dokumentu musi być ten sam, co podany w systemie).
f) Ze względów bezpieczeństwa przed budynkiem, w którym odbędzie się egzamin, będzie mierzona temperatura. Osoby z podwyższoną temperaturą lub niezgadzające się na jej mierzenie nie zostaną wpuszczone - tym samym nie będą mogły przystąpić do egzaminu. W takiej sytuacji Uczestnik nie otrzyma zwrotu pieniędzy.
4. Wyniki

Organizator wyśle Uczestnikom wyniki egzaminu listem poleconym po otrzymaniu ich od strony japońskiej.
5. Dane osobowe

Uczestnicy egzaminu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora egzaminu danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją egzaminu, w celach związanych z przeprowadzeniem egzaminu. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.


Strona główna  |  Regulamin zapisów  |  Terminy  |  Kontakt  |  Ważne informacje  |  Informacje dla niepełnosprawnych  |  Powerd by spryCore