NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN

Informacje o wynikach i certyfikatach

 

Zaliczenie lub brak zaliczenia

Aby zdać egzamin, należy spełnić oba poniższe kryteria:

1) całkowity wynik musi wynosić lub przekroczyć liczbę punktów zaliczających (całkowitą liczbę punktów),

2) wynik dla każdej z części egzaminu musi wynosić lub przekroczyć liczbę punktów zaliczających daną część egzaminu (kryterium cząstkowe).

Jeżeli liczba punktów dla jednej z przeliczanych części jest niższa od kryterium cząstkowego, egzaminowany nie zdaje niezależnie od tego, jaką całkowitą liczbę punktów zdobył. 

W przypadku gdyby egzaminowany nie uczestniczył w którejkolwiek części egzaminu, nie uzyskuje żadnej punktacji za całość testu, także za części, w których brał udział. Taki egzaminowany nie zalicza testu.

 

Zawiadomienie o wynikach egzaminu

W celu sprawdzenia wyniku należy zalogować się na stronie: 

http://www.jlpt.jp/e/guideline/results_online.html

Wyniki są dostępne w terminach: 
a) w przypadku lipcowego egzaminu – pod koniec sierpnia;
b) w przypadku grudniowego egzaminu – pod koniec stycznia.

Aby się zalogować, należy podać numer rejestracyjny oraz indywidualne ośmiocyfrowe hasło. Dane te są dostępne na Państwa koncie w zakładce Egzaminy.

Egzaminowani otrzymają również listownie informację o zdobytej punktacji od organizatora testu (PJATK). Osoby, które zdały wszystkie części egzaminu, dostaną także certyfikat znajomości języka japońskiego.

Dokumenty z wynikami będą wysyłane:
a) w przypadku lipcowego egzaminu – w drugiej połowie października;
b) w przypadku grudniowego egzaminu – w drugiej połowie marca.

 

Wydanie duplikatu certyfikatu i raportu o wynikach

Ponowne wysłanie certyfikatu i/lub raportu o wynikach jest możliwe w następujących przypadkach:

- wystąpienie błędu drukarskiego, np. w imieniu czy dacie urodzenia,

- otrzymanie przesyłki w uszkodzonym stanie,

- nieotrzymanie przesyłki w wyniku zagubienia przez pocztę.

W takich wypadkach prosimy o kontakt z naszym biurem JLPT lub wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://www.jlpt.jp/e/certificate/other.html

Wymagane jest m.in. załączenie skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika.

Błędy w druku należy zgłaszać nie później niż w ciągu roku od daty wystawienia dokumentu.

Certyfikaty i raporty zawierające błędy zostaną poprawione i wydane ponownie przez Fundację Japońską.Strona główna  |  Regulamin  |  Jak się zapisać  |  Kontakt  |  W dniu egzaminu  |  Instrukcja dla osób z niepełnosprawnością  |  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  |  Wyniki i certyfikaty  |  Powerd by spryCore