NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN
Instrukcja dla osób z niepełnosprawnością, które chcą się ubiegać o szczególne warunki podczas egzaminu:

 

1. Uczestnik zakłada konto w systemie, zapisuje się na konkretny poziom egzaminu oraz uiszcza opłatę za ten egzamin.

2. Uczestnik kompletuje wymagane dokumenty:

a) Formularz ubiegania się o szczególne warunki (pobierz formularz w języku angielskim PDF) (pobierz formularz w języku angielskim DOCX)

b) Zaświadczenie lekarskie poświadczające stan zdrowia

c) Zaświadczenie rejestracyjne (potwierdzenie do pobrania z konta uczestnika)

Formularz należy wypełnić dokładnie, nie zapominając o żadnej stronie. Wypełniony formularz wraz z dokumentami wymienionymi powyżej należy przesłać skanem do siedziby biura JLPT w Polsce: jlpt@pjwstk.edu.pl. Dopuszczalne jest zgłoszenie wypełnione przez reprezentanta w imieniu uczestnika.

3. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów to 8 września 2022 r.

Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Proces decyzyjny w sprawie wdrożenia szczególnych warunków zdawania egzaminu:

1) Główny organizator, tj. Fundacja Japońska, w porozumieniu z Komisją ds. Przydzielania Szczególnych Warunków na podstawie formularza przesłanego przez uczestnika ustala, jakie środki zostaną podjęte w jego sprawie.

2) Fundacja Japońska może skontaktować się z biurem JLPT w Polsce, a ten z uczestnikiem egzaminu bądź jego reprezentantem, jeżeli informacje nadesłane przez uczestnika są niewystarczające. Wówczas będzie wystosowana prośba o doprecyzowanie bądź dostarczenie brakujących informacji / dokumentów.

3) Uczestnik bądź jego reprezentant zostanie poinformowany o wyniku jego zgłoszenia na początku listopada 2022 r.

5. Wyniki egzaminu JLPT

Raport o wynikach egzaminu JLPT nie będzie zawierał informacji o szczególnych warunkach zdawania egzaminu, chyba że uczestnik wniesie prośbę o umieszczenie takowych. Jedynie część "rozumienie ze słuchu" będzie zawierać taką adnotację.Strona główna  |  Regulamin zapisów  |  Terminy  |  Kontakt  |  Ważne informacje  |  Instrukcja dla osób z niepełnosprawnością  |  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  |  Powerd by spryCore