NIHONGO NORYOKU SHIKEN
Egzamin na certyfikat języka japońskiego
EN
Instrukcja dla osób z niepełnosprawnością  egzamin grudniowy 2023

 

1. Uczestnik, który chce się ubiegać o szczególne warunki w czasie egzaminu, zakłada konto w systemie, wybiera poziom egzaminu oraz uiszcza opłatę w wymaganym terminie. Następnie kompletuje wymagane dokumenty:

a) Formularz ubiegania się o szczególne warunki (pobierz formularz w języku angielskim PDF) (pobierz formularz w języku angielskim DOCX)

b) Zaświadczenie lekarskie poświadczające stan zdrowia

c) Zaświadczenie rejestracyjne (potwierdzenie do pobrania w zakładce Egzaminy)

Formularz należy wypełnić dokładnie, nie zapominając o żadnej stronie. Wypełniony formularz wraz z dokumentami wymienionymi powyżej należy przesłać skanem na adres e-mail biura JLPT w Polsce: jlpt@pjwstk.edu.pl. Dopuszczalne jest zgłoszenie wypełnione przez reprezentanta w imieniu uczestnika.

2. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów to 5 września 2023 r.

Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Proces decyzyjny w sprawie wdrożenia szczególnych warunków zdawania egzaminu:

A) Główny organizator, tj. Fundacja Japońska, w porozumieniu z Komisją ds. Przydzielania Szczególnych Warunków na podstawie formularza przesłanego przez uczestnika ustala, jakie środki zostaną podjęte w jego sprawie.

B) Fundacja Japońska może skontaktować się z biurem JLPT w Polsce, a ten z uczestnikiem egzaminu bądź jego reprezentantem, jeżeli informacje nadesłane przez uczestnika są niewystarczające. Wówczas będzie wystosowana prośba o doprecyzowanie bądź dostarczenie brakujących informacji / dokumentów.

C) Uczestnik bądź jego reprezentant zostanie poinformowany o wyniku jego zgłoszenia na początku listopada 2023 r.

4. Wyniki egzaminu JLPT

Raport o wynikach egzaminu JLPT nie będzie zawierał informacji o szczególnych warunkach zdawania egzaminu, chyba że uczestnik wniesie prośbę o umieszczenie takowych. Jedynie część "rozumienie ze słuchu" będzie zawierać taką adnotację.Strona główna  |  Regulamin  |  Jak się zapisać  |  Kontakt  |  W dniu egzaminu  |  Instrukcja dla osób z niepełnosprawnością  |  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  |  Wyniki i certyfikaty  |  Powerd by spryCore